REZERVACIJA
MEDJUNARODNIH LINIJA

Prodaja autobuskih karasta za međunarodne linije.

Ime i prezime
Kontakt telefon
E-mail
Broj pasoša
Grad polaska
Grad odredište
Datum polaska
Datum povratka
Kontrolno polje
Zbir dva broja: 7 + 1 =

POLASCI

Minchen, Ulm, Augsburg, Stuttgart, Kircheim/Teck, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Bonn, Koln, Dusseldoef, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund
[PONEDELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK, NEDELJA] u 10:30h,
[SUBOTA] u 17:30h