Nauči od najboljih. Budi bezbijedan vozač!

Saznaj više

Moped i Motocikl

Moped

12 časova teorijske nastave (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja )

Kategorija A (Uslov za polaganje 18 godina)

Motocikl, čija zapremina motora premašuje 125 cm3, a snage iznad 11 KW, a najviše 25 KW, koje je sposoban da razvije brzinu od najmanje 100 km/h.

Poznavanje propisa o bezbednosti saobraćaja (broj časova 28), upravljanje motornim vozilom (broj časova 25)

Ukoliko kandidat ima vozačku dozvolu A1: poznavanju propisa o bezbednosti saobraćaja (broj časova 10 ), upravljanje motornim vozilo (broj časova 5).

Ukoliko ima B kategoriju: upravljanje motornim vozilom (broj časova 15), nema časova o poznavanju propisa o bezbednosti saobraćaja.

Plaćanje je moguće u 3 rate. Akcija "Svaki 100-ti GRATIS" nagrađuje svakog 100-tog kandidata gratis obukom.

Instruktori za kategoriju A
 • Gordana Đurđević Instruktor

  Gordana Đurđević

Rute za kategoriju A
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4
Učionica

Časovi za osposobljavanje iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja održavaju se u moderno opremljenoj i funkcionalnoj učionici auto škole koja se nalazi u sklopu autobuske stanice u Bijeljini.

Termini nastave se prilagođavaju kandidatima, a u vremenu od 8-16 h svakim radnim danom, kandidatima su na raspolaganju naši instruktori sa kojima mogu vježbati poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja.

O nama

Auto škola SEMBERIJA TRANSPORT počela je sa radom u Maju 2013 godine.

Cilj auto škole Semberija transport je da svi naši kandidati postanu sigurni, odgovorni i bezbijedni učesnici u saobraćaju.

Vizija auto škole je postati LIDER u oblasti auto škola i proizvodnji bezbijednih vozača u saobraćaju.

Kontakt informacije

Naša auto škola nalazi se u ulici MEŠE SELIMOVIĆA BB,
u sklopu autobuske stanice u Bijeljini.

Kontakt telefoni su: 065/77-66-77 055/20-11-27
Kontakt telefon predavača teoretske nastave: 066/90-20-10

Email auto škole: autoskola@semberijatransport.com

Instagram Profil - AutoŠkola Semberija Transport

Facebook Profil - AutoŠkola Semberija Transport

Putnička motorna vozila

Kategorija B (Uslov za polaganje 18 godina)

Putnička motorna vozila, ne starija od 12 godina, najveće dozvoljene mase do 3.500 kg sa više od 3 a manje od 9 sjedišta.

Poznavanje propisa o bezbednosti saobraćaja (broj časova 28), upravljanje motornim vozilom (broj časova 35)

Ukoliko ima A kategoriju: upravljanje motornim vozilom (broj časova 25 časova) nema časova o poznavanju propisa o bezbednosti saobraćaja.

Ukoliko ima podkategoriju A1: poznavanje propisa o bezbednosti saobraćaja (broj časova 10), upravljanje motornim vozilom (broj časova 25)

Instruktori za kategoriju B
 • Gordana Đurđević Instruktor

  Gordana Đurđević

 • Todor Žuža Instruktor

  Todor Žuža

Rute za kategoriju B
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4
Ruta 5
Ruta 6
Ruta 7
Učionica

Časovi za osposobljavanje iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja održavaju se u moderno opremljenoj i funkcionalnoj učionici auto škole koja se nalazi u sklopu autobuske stanice u Bijeljini.

Termini nastave se prilagođavaju kandidatima, a u vremenu od 8-16 h svakim radnim danom, kandidatima su na raspolaganju naši instruktori sa kojima mogu vježbati poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja.

O nama

Auto škola SEMBERIJA TRANSPORT počela je sa radom u Maju 2013 godine.

Cilj auto škole Semberija transport je da svi naši kandidati postanu sigurni, odgovorni i bezbijedni učesnici u saobraćaju.

Vizija auto škole je postati LIDER u oblasti auto škola i proizvodnji bezbijednih vozača u saobraćaju.

Kontakt informacije

Naša auto škola nalazi se u ulici MEŠE SELIMOVIĆA BB,
u sklopu autobuske stanice u Bijeljini.

Kontakt telefoni su: 065/77-66-77 055/20-11-27
Kontakt telefon predavača teoretske nastave: 066/90-20-10

Email auto škole: autoskola@semberijatransport.com

Instagram Profil - AutoŠkola Semberija Transport

Facebook Profil - AutoŠkola Semberija Transport

Motorna vozila za prevoz stvari

Potkategorija C1, Kategorija C, Kategorija CE

POTKATEGORIJA C1 (Uslov za polaganje 18 godina i položena B kategorija)

- Teretna vozila najveće dozvoljene mase veće od 4000 kg a manje od 7.500 kg.

- Poznavanje propisa o bezbednosti saobraćaja (broj časova 10) upravljanje motornim vozilom (broj časova 12)

B i C1 KATEGORIJA (USLOV ZA POLAGANJE-18 GODINA) (KAD SE POLAŽE ZAJEDNO, ODNOSNO C1 A DA SE PRETHODNO NEMA B)

- Poznavanje propisa o bezbednosti saobraćaja (broj časova 32)

- Upravljanje motornim vozilom (broj časova 35) (za B)

- Upravljanje motornim vozilom (broj časova 12) (za C1)

C KATEGORIJA ( MOTORNA VOZILA ZA PREVOZ ROBE, ČIJA JE NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA VEĆA OD 7500 KG I IMA OPREMU ZA AUTOMATSKU REGISTRACIJU PODATAKA (TAHOGRAF), SAMO U SVRHU OSPOSOBLJAVANJE (uslov za polaganje kategorije- 21 godina, vozačka C1)

- Upravljanje motornim vozilom (broj časova 8)

- Nema časova o poznavanju propisa o bezbednosti saobraćaja

CE KATEGORIJA (SKUP VOZILA ČIJA SE VUČNA VOZILA UBRAJAJU U KATEGORIJU C, A PRIKLJUČNA VOZILA IMAJU NAJVEĆU DOZVOLJENU MASU VEĆU OD 750 KG, A NOSIVOST MNIMALNO 3000 KG (uslov za polaganje kategorije-21 godina, vozačka C)

- Upravljanje motornim vozilo (broj časova 8)

- Nema časova o poznavanju propisa o bezbednosti saobraćaja

Instruktori za kategoriju C
 • Todor Žuža Instruktor

  Todor Žuža

Rute za kategoriju C
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4
Učionica

Časovi za osposobljavanje iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja održavaju se u moderno opremljenoj i funkcionalnoj učionici auto škole koja se nalazi u sklopu autobuske stanice u Bijeljini.

Termini nastave se prilagođavaju kandidatima, a u vremenu od 8-16 h svakim radnim danom, kandidatima su na raspolaganju naši instruktori sa kojima mogu vježbati poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja.

O nama

Auto škola SEMBERIJA TRANSPORT počela je sa radom u Maju 2013 godine.

Cilj auto škole Semberija transport je da svi naši kandidati postanu sigurni, odgovorni i bezbijedni učesnici u saobraćaju.

Vizija auto škole je postati LIDER u oblasti auto škola i proizvodnji bezbijednih vozača u saobraćaju.

Kontakt informacije

Naša auto škola nalazi se u ulici MEŠE SELIMOVIĆA BB,
u sklopu autobuske stanice u Bijeljini.

Kontakt telefoni su: 065/77-66-77 055/20-11-27
Kontakt telefon predavača teoretske nastave: 066/90-20-10

Email auto škole: autoskola@semberijatransport.com

Instagram Profil - AutoŠkola Semberija Transport

Facebook Profil - AutoŠkola Semberija Transport

Motorna vozila za prevoz stvari

Kategorija C

POTKATEGORIJA C1 (Uslov za polaganje 18 godina i položena B kategorija)

- Teretna vozila najveće dozvoljene mase veće od 4000 kg a manje od 7.500 kg.

- Poznavanje propisa o bezbednosti saobraćaja (broj časova 10) upravljanje motornim vozilom (broj časova 12)

B i C1 KATEGORIJA (USLOV ZA POLAGANJE-18 GODINA) (KAD SE POLAŽE ZAJEDNO, ODNOSNO C1 A DA SE PRETHODNO NEMA B)

- Poznavanje propisa o bezbednosti saobraćaja (broj časova 32)

- Upravljanje motornim vozilom (broj časova 35) (za B)

- Upravljanje motornim vozilom (broj časova 12) (za C1)

C KATEGORIJA ( MOTORNA VOZILA ZA PREVOZ ROBE, ČIJA JE NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA VEĆA OD 7500 KG I IMA OPREMU ZA AUTOMATSKU REGISTRACIJU PODATAKA (TAHOGRAF), SAMO U SVRHU OSPOSOBLJAVANJE (uslov za polaganje kategorije- 21 godina, vozačka C1)

- Upravljanje motornim vozilom (broj časova 8)

- Nema časova o poznavanju propisa o bezbednosti saobraćaja

CE KATEGORIJA (SKUP VOZILA ČIJA SE VUČNA VOZILA UBRAJAJU U KATEGORIJU C, A PRIKLJUČNA VOZILA IMAJU NAJVEĆU DOZVOLJENU MASU VEĆU OD 750 KG, A NOSIVOST MNIMALNO 3000 KG (uslov za polaganje kategorije-21 godina, vozačka C)

- Upravljanje motornim vozilo (broj časova 8)

- Nema časova o poznavanju propisa o bezbednosti saobraćaja

Motorna vozila za prevoz lica

Kategorija D (24 godine i da posjeduje vozačku B,C ili D1, 2 godine)

Motorna vozila za prevoz lica koja osim vozačkog imaju više od 8 sjedišta za putnike, dužinu najmanje 10 m, a širinu najmanje 2,4 m, sposobnost da razvije brzinu od najmanje 80 km/h.

- Ukoliko ima samo B kategoriju poznavanje propisa o bezbednosti saobraćaja (broj časova 16) upravljanje motornim vozilom (broj časova 24)

- Ukoliko ima C kategoriju poznavanje propisa o bezbednosti saobraćaja (broj časova 6) upravljanje motornim vozilom (broj časova 12)

- Ukoliko ima D1 kategoriju poznavanje propisa o bezbednosti saobraćaja (broj časova 6) upravljanje motornim vozilom ( broj časova 8 časova)

Instruktori za kategoriju D
 • Todor Žuža Instruktor

  Todor Žuža

Rute za kategoriju D
Ruta 1
Ruta 2
Učionica

Časovi za osposobljavanje iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja održavaju se u moderno opremljenoj i funkcionalnoj učionici auto škole koja se nalazi u sklopu autobuske stanice u Bijeljini.

Termini nastave se prilagođavaju kandidatima, a u vremenu od 8-16 h svakim radnim danom, kandidatima su na raspolaganju naši instruktori sa kojima mogu vježbati poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja.

O nama

Auto škola SEMBERIJA TRANSPORT počela je sa radom u Maju 2013 godine.

Cilj auto škole Semberija transport je da svi naši kandidati postanu sigurni, odgovorni i bezbijedni učesnici u saobraćaju.

Vizija auto škole je postati LIDER u oblasti auto škola i proizvodnji bezbijednih vozača u saobraćaju.

Kontakt informacije

Naša auto škola nalazi se u ulici MEŠE SELIMOVIĆA BB,
u sklopu autobuske stanice u Bijeljini.

Kontakt telefoni su: 065/77-66-77 055/20-11-27
Kontakt telefon predavača teoretske nastave: 066/90-20-10

Email auto škole: autoskola@semberijatransport.com

Instagram Profil - AutoŠkola Semberija Transport

Facebook Profil - AutoŠkola Semberija Transport

Vrati se na vrh